.

Immi­grant services

Immi­grant services

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Kun­nat, jär­jestöt ja seu­rakun­nat jär­jestävät maa­han­muut­ta­jille ilmaista toim­intaa ja palvelui­ta. Maa­han­muut­ta­japalveluista voit saa­da neu­vo­ja ark­isi­in asioi­hin, kuten asun­non etsimiseen, suomen kie­len opiskelu­un, lap­siper­heen arkeen ja vira­nomais­ten kanssa asioin­ti­in. Myös ruo­ka-apua on tarjolla.

Palve­lut ovat juuri sin­ulle, joten osal­lis­tu rohkeasti toim­intaan. Mukana on vapaae­htoisia, joiden kaut­ta voit tutus­tua suo­ma­laiseen kult­tuuri­in ja paikallisi­in tapoi­hin. Voit myös saa­da oman tukihenkilön.

Palvelui­ta maahanmuuttajille

Iisalmen seudul­la

Seu­rakun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Kuo­pi­on seudulla

Seu­rakun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Varkau­den seudulla

Seu­rakun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Sanas­tot