.

Employ­ees applications

Employ­ees applications

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Täl­lä sivul­la on ohjeet työn­tek­i­jän oleskelu­lu­van (TTOL) ja jatkolu­van hakemiseen Enter Fin­land ‑palvelus­sa.

Voit hakea myös paperilomakkeella

Työn­tek­i­jän oleskelulu­paa ja jatkolu­paa haetaan samal­la lomakkeella.

Ohje työn­tek­i­jän oleskelu­lu­van (TTOL) hakemiseen paper­ilo­mak­keel­la (pdf)

Tun­nistau­mi­nen

Sin­un täy­tyy tun­nistau­tua, kun viet hake­muk­sesi käsiteltäväk­si. Jos olet Suomes­sa, varaa aika Migrin palvelupis­teeseen. Jos haet lupaa koti­maas­sasi, varaa aika Suomen-konsulaattiin.

Tun­nistau­tu­mises­sa sin­ul­la täy­tyy olla mukanasi:

  • täytet­ty hakemuslomake
  • pas­si ja paperiko­pio passin henkilöti­eto­sivus­ta sekä kaik­ista sivuista, joil­la on merkintöjä
  • hake­muk­sen liit­teet alku­peräis­inä ja paperikopioina
  • pas­si­val­oku­vasi (sähköisenä vain lupaku­vaamoista).

Ohje ajan­va­rauk­seen Migrin palvelupis­teeseen (pdf)

Sanas­to