.

Work­ing in Finland

Work­ing in Finland

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Suo­ma­laisil­la työ­paikoil­la arvoste­taan luotet­tavu­ut­ta, täs­mäl­lisyyt­tä ja tasa-arvoa. Työelämä on tääl­lä yhteis­toim­intaa, jos­sa työ­nan­ta­jal­la ja työn­tek­i­jäl­lä on omat oikeuten­sa ja velvollisuutensa. 

Työelämää ohjaa­vat lain­säädän­tö ja työe­htosopimuk­set, joiden lisäk­si työ­paikoil­la voi olla täy­den­täviä sopimuk­sia. Ongel­mati­lanteis­sa aut­ta­vat ammat­tili­itot ja viranomaiset. 

Tästä osios­ta löy­dät tärkeää tietoa, joka aut­taa pär­jäämään työssä ja työy­hteisössä. Osios­sa on tietoa esimerkik­si työhön pere­hdyt­tämis­es­tä, ammat­tili­itoista, koulu­tuk­ses­ta ja pätevyyk­sistä sekä palkkauk­ses­ta. Lisäk­si sivuil­la on hyviä vinkke­jä suomen kie­len opiskelu­un.

Oppai­ta työntekijälle 

Näis­sä oppais­sa on tietoa suo­ma­lais­es­ta työelämästä. Voit lukea esimerkik­si työn­haus­ta, suo­ma­lais­es­ta työkult­tuurista, työhön pere­hdyt­tämis­es­tä, esimiehen roolista ja työnhyvinvoinnista.

Sanas­tot

TÄMÄ SISÄL­LÖN­TUOT­TA­JILLE, ÄLÄ VÄL­ITÄ videon kieliversiot

Englan­niksi Every for­eign­er has the same rights at work as Finnish cit­i­zens https://youtu.be/rX9IIeGIzg0

Ukrainaksi Кожен іноземець має такі самі права на роботі, що і громадяни Фінляндії https://youtu.be/rX9IIeGIzg0 

Venäjäk­si Иностранец имеет одинаковые трудовые права наравне с гражданином Финляндии https://youtu.be/zs7iQKg0bOg