.

Lan­guage skills

Lan­guage skills

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Aloi­ta suomen kie­len opiskelu jo ennen kuin muu­tat tänne. Pienikin suomen kie­len taito helpot­taa työn­tekoa, tutus­tu­mista työkaverei­hin ja naa­purei­hin sekä asioiden hoita­mista myös vapaa-aikana.

Voit opiskel­la suomen kieltä ilmaisek­si inter­netis­sä monil­la sivus­toil­la. Kun asut tääl­lä, voit opiskel­la suomea edullis­es­ti kansalaisopis­tossa ja monis­sa oppilaitoksissa.

Suomen kieli voi tun­tua aluk­si vaikeal­ta, mut­ta kun käytät kieltä rohkeasti työssä ja vapaa-ajal­la, taitosi kart­tuu nopeasti. Aloi­ta opiskelusi jo tänään!

Opiskele suomea

Mobi­il­isovel­luk­set Playmarketista
Mobi­il­isovel­luk­set AppStoresta

Opi kieliä (FunEa­syLearn)
Opi sano­ja ja lau­sei­ta. Har­joit­tele puhumista.

Ekapeli Maa­han­muut­ta­ja (Niilo Mäki Säätiö)
Opi kir­jaimia ja sano­ja. Sopii eri­tyis­es­ti lapsille.

Ilmaiset verkkopalve­lut
Mak­sulliset verkkopalvelut
Lähiope­tus

Sanas­tot