.

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

For employ­ers

Onko yri­tyk­sessäsi pulaa osaav­ista työn­tek­i­jöistä? Oletko miet­tinyt, että voisit etsiä työvoimaa ulkomailta?

Halu­amme aut­taa sin­ua. Ker­romme täl­lä sivus­tol­la, miten EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän rekry­toin­ti ete­nee. Tiedoista on hyö­tyä eri­tyis­es­ti sil­loin, kun aiot palkata työvoimaa Ukrainas­ta, Venäjältä tai Valko-Venäjältä.

Näis­sä mais­sa on paljon osaavia ja ahk­e­ria työn­tek­i­jöitä, jot­ka halu­a­vat muut­taa Suomeen pysyvästi. Mon­et heistä ovat työsken­nelleet Savos­sa aikaisem­min kausitöis­sä, joten he tun­te­vat seu­tua jo jonkin verran.

Tes­taa valmi­ute­si johtaa monikult­tuurista työy­hteisöä. Testi on suun­nat­tu esimies‑, HR- ja johtote­htävis­sä toimiville henkilöille. Testin tekem­i­nen kestää noin kymme­nen min­u­ut­tia. Saat vas­tauk­sek­si Tal­ent Boost ‑mit­tarin tulok­sen ja hyviä vinkkejä.

Rekry­toin­nin 5 askelta

Tässä osios­sa on tietoa EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän rekry­toin­nista ja oleskelu­lu­van hakemis­es­ta. Toivomme, että tiedoista ja oleskelulu­pa­pros­essin kuvauk­ses­ta on sin­ulle mah­dol­lisim­man paljon apua.

Etsitkö työn­tek­i­jää? Ilmoi­ta työpaikasta.

Tietoa rekry­toin­nin tueksi

Työikäisen väestön määrä Suomes­sa vähe­nee, eikä osaavaa työvoimaa riitä kaikille aloille. Sik­si val­tio pyrkii edis­tämään työperäistä maa­han­muut­toa.

Ulko­maalaisen rekry­toin­ti voi herät­tää mon­en­laisia kysymyk­siä. Saatat miet­tiä, onko työn­tek­i­jä var­masti pätevä, tuleeko kieli­taidon kanssa ongelmia sekä miten työn­tek­i­jä sopeu­tuu työ­paikkaan ja kulttuuriin.

Tältä sivus­tol­ta löy­dät tietoa näi­hin ja moni­in mui­hinkin kysymyk­si­in. Sivuille on myös koot­tu mate­ri­aalia esimerkik­si työ­tur­val­lisu­ud­es­ta venäjäk­si ja englan­niksi. Tutus­tu myös siihen, miten työl­listymi­nen ja oleskelulu­pa­pros­es­si etenevät työn­tek­i­jän kannal­ta.

Työ­nan­ta­jalle

Onko yri­tyk­sessäsi pulaa osaav­ista työn­tek­i­jöistä? Oletko miet­tinyt, että voisit etsiä työvoimaa ulkomailta?

Halu­amme aut­taa sin­ua. Ker­romme täl­lä sivus­tol­la, miten EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän rekry­toin­ti ete­nee. Tiedoista on hyö­tyä eri­tyis­es­ti sil­loin, kun aiot palkata työvoimaa Ukrainas­ta, Venäjältä tai Valko-Venäjältä.

Näis­sä mais­sa on paljon osaavia ja ahk­e­ria työn­tek­i­jöitä, jot­ka halu­a­vat muut­taa Suomeen pysyvästi. Mon­et heistä ovat työsken­nelleet Savos­sa aikaisem­min kausitöis­sä, joten he tun­te­vat seu­tua jo jonkin verran.

Tes­taa valmi­ute­si johtaa monikult­tuurista työy­hteisöä. Testi on suun­nat­tu esimies‑, HR- ja johtote­htävis­sä toimiville henkilöille. Testin tekem­i­nen kestää noin kymme­nen min­u­ut­tia. Saat vas­tauk­sek­si Tal­ent Boost ‑mit­tarin tulok­sen ja hyviä vinkkejä.

Rekry­toin­nin 5 askelta

Tässä osios­sa on tietoa EU:n ulkop­uolelta tule­van työn­tek­i­jän rekry­toin­nista ja oleskelu­lu­van hakemis­es­ta. Toivomme, että tiedoista ja oleskelulu­pa­pros­essin kuvauk­ses­ta on sin­ulle mah­dol­lisim­man paljon apua.

Etsitkö työn­tek­i­jää? Ilmoi­ta työpaikasta.

Tietoa rekry­toin­nin tueksi

Työikäisen väestön määrä Suomes­sa vähe­nee, eikä osaavaa työvoimaa riitä kaikille aloille. Sik­si val­tio pyrkii edis­tämään työperäistä maa­han­muut­toa.

Ulko­maalaisen rekry­toin­ti voi herät­tää mon­en­laisia kysymyk­siä. Saatat miet­tiä, onko työn­tek­i­jä var­masti pätevä, tuleeko kieli­taidon kanssa ongelmia sekä miten työn­tek­i­jä sopeu­tuu työ­paikkaan ja kulttuuriin.

Tältä sivus­tol­ta löy­dät tietoa näi­hin ja moni­in mui­hinkin kysymyk­si­in. Sivuille on myös koot­tu mate­ri­aalia esimerkik­si työ­tur­val­lisu­ud­es­ta venäjäk­si ja englan­niksi. Tutus­tu myös siihen, miten työl­listymi­nen ja oleskelulu­pa­pros­es­si etenevät työn­tek­i­jän kannal­ta.

Sanas­to