.

For sea­son­al employers

Eng­lish trans­la­tion in progress. Please check again short­ly. We are sor­ry for the inconvenience.

Pohjois-Savos­sa työsken­telee kesäisin paljon ulko­maalaisia kausi­työn­tek­i­jöitä. Kos­ka työvoiman tarve kas­vaa koko ajan, on alet­tu pohtia, halu­aisi­vatko kausi­työn­tek­i­jät muut­taa työn perässä pysyvästi Suomeen. 

Tämän sivus­ton tarkoi­tus on aut­taa työn­hak­i­joi­ta ja työ­nan­ta­jia löytämään toisen­sa ja antaa tietoa siitä, miten työn­tek­i­jän oleskelulu­pa­pros­es­si ete­nee. Jos hark­it­set työn­tek­i­jän rekry­toin­tia EU:n ulkop­uolelta, voit hakea tältä sivus­tol­ta vinkke­jä ja neu­vo­ja sekä ilmoit­taa avoimes­ta työ­paikas­ta. Sähkö­pos­tilistal­lamme on yli 250 vak­i­tu­ista työtä etsivää henkilöä esimerkik­si Ukrainas­ta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä. 

Jos tarvit­set kausi­työvoimaa, suosit­telemme otta­maan yhteyt­tä Te-palvelui­hin tai Töitä Suomes­ta ‑palvelu­un.

Jos olet kiin­nos­tunut palkkaa­maan kausi­työn­tek­i­jän vak­i­tuiseen työ­suh­teeseen, siir­ry Työ­nan­ta­jalle-sivulle.

Sanas­to