.

Työn­te­ki­jän oleskeluluvat

Täl­lä sivul­la on ohjeet työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­van (TTOL) ja jat­ko­lu­van hake­mi­seen Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa.

Voit hakea myös paperilomakkeella

Työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa ja jat­ko­lu­paa hae­taan samal­la lomakkeella.

Ohje työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­van (TTOL) hake­mi­seen pape­ri­lo­mak­keel­la (pdf)

Tun­nis­tau­mi­nen

Sinun täy­tyy tun­nis­tau­tua, kun viet hake­muk­se­si käsi­tel­tä­väk­si. Jos olet Suo­mes­sa, varaa aika Migrin pal­ve­lu­pis­tee­seen. Jos haet lupaa koti­maas­sa­si, varaa aika Suomen-konsulaattiin.

Tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa sinul­la täy­tyy olla mukanasi:

  • täy­tet­ty hakemuslomake
  • pas­si ja pape­ri­ko­pio pas­sin hen­ki­lö­tie­to­si­vus­ta sekä kai­kis­ta sivuis­ta, joil­la on merkintöjä
  • hake­muk­sen liit­teet alku­pe­räi­si­nä ja paperikopioina
  • pas­si­va­lo­ku­va­si (säh­köi­se­nä vain lupa­ku­vaa­mois­ta).

Sanas­to