.

Suo­men kieli

Aloi­ta suo­men kie­len opis­ke­lu jo ennen kuin muu­tat tän­ne. Pie­ni­kin suo­men kie­len tai­to hel­pot­taa työn­te­koa, tutus­tu­mis­ta työ­ka­ve­rei­hin ja naa­pu­rei­hin sekä asioi­den hoi­ta­mis­ta myös vapaa-aikana.

Voit opis­kel­la suo­men kiel­tä ilmai­sek­si inter­ne­tis­sä monil­la sivus­toil­la. Kun asut tääl­lä, voit opis­kel­la suo­mea edul­li­ses­ti kan­sa­lais­opis­tos­sa ja monis­sa oppilaitoksissa.

Suo­men kie­li voi tun­tua aluk­si vai­keal­ta, mut­ta kun käy­tät kiel­tä roh­keas­ti työs­sä ja vapaa-ajal­la, tai­to­si kart­tuu nopeas­ti. Aloi­ta opis­ke­lusi jo tänään!

Opis­ke­le suomea

Mobii­li­so­vel­luk­set Playmarketista
Mobii­li­so­vel­luk­set AppStoresta

Opi kie­liä (FunEa­sy­Learn)
Opi sano­ja ja lausei­ta. Har­joit­te­le puhumista.

Eka­pe­li Maa­han­muut­ta­ja (Nii­lo Mäki Sää­tiö)
Opi kir­jai­mia ja sano­ja. Sopii eri­tyi­ses­ti lapsille.

Ilmai­set verkkopalvelut
Mak­sul­li­set verkkopalvelut
Lähio­pe­tus

Sanas­tot