.

2. Укладіть трудовий договір

Коли ви знайдете компетентного робітника, спочатку укладіть з ним письмовий трудовий договір. Робітникові потрібен трудовий договір при подачі заяви на дозвіл на проживання з правом на роботу. Він може працювати тільки в тій галузі та на тій посаді, що вказані в карті дозволу на перебування.

У трудовому договорі повинні бути слідуючі умови:
 • дата початку роботи
 • тривалість трудових відносин (строковий або безстроковий договір)
 • розмір заробітної плати
 • основа для нарахування заробітної плати
 • строки виплати заробітної плати
 • трудові обов’язки робітника
 • робочий час
 • місце виконання роботи
 • колективний договір (TES)
 • щорічна відпустка
 • випробувальний термін
 • умови щодо повідомлення про звільнення.

Зразок трудового договору (pdf) на фінській Вибачте! Переклад знаходиться на стадії розробки!

Строки дії договору?

Перший дозвіл на проживання зазвичай видається на один рік, а його продовження максимум на чотири роки. Після продовження можливе отримання постійного дозволу на проживання. 

Строк дозволу на проживання залежить від форми трудових відносин, тобто трудовий договір повинен бути безстроковим. Це полегшує робітнику планування свого життя, коли дозвіл на проживання максимально тривалий.

Трудовий договір варто укласти на невизначений термін.

Зверніть увагу на вимогу про засоби до існування

Одна з умов видачі дозволу на проживання – це дотримання умов про достатність статків на проживання робітника.

Це означає, що заробітна плата повинна відповідати галузевому колективному договору. При відсутності колективного договору заробітна плата має відповідати загальному рівню оплати праці. Мінімальна заробітна плата становить 1252 євро.

При оформленні дозволу на проживання Бюро зайнятості та економічного розвитку, TE-toimisto дає оцінку фінансового стану і надійності вашої компанії як роботодавця.

Коли згодом робітник звертається за дозволом на продовження роботи, офіційний орган перевіряє, чи дотримані умови про достатність статків на проживання та умови трудового договору.

СЛОВНИК